نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه پرورشی شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه کارگروه پرورشی شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ،جلسه کار گروه پرورشی شهرستان  با موضوع آموزش صحیح خوانی نماز در محل آموزش وپرورش تشکیل شد .در این جلسه در مورد آموزش صحیح خوانی نماز وارائه راهکارهایی در این زمینه بحث وتبادل نظر شد که درپایان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1-برگزاری کارگاه آموزش صحیح خوانی نماز ویژه مربیان با دعوت از یکی از روحانیون وبیان فلسفه وضرورت این کار

2-تهیه جزوه ای از احکام مرتبط با صحیح خوانی نماز وارسال به مدارس

3-تهیه پوستر آموزش عملی نماز جهت نصب در نمازخانه های مدارس

4-تهیه کلیپ آموزش عملی نماز

5-نصب یک مساله نماز در نمازخانه مدارس هر هفته به عنوان مساله هفته