نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی با حضور مدیر آموزش و پرورش بهاباد

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی دانش آموزان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه مدیران مدارس متوسطه شهرستان بهاباد با موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونت آموزشی این مدیریت برگزار شد.

عبداللهیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در این جلسه با اشاره به اهمیت هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس نیاز های جامعه به ویژه نیاز شهرستان بر برنامه ریزی درست و هدفمند در این خصوص تاکید کرد.

در این جلسه دستورالعمل هدایت تحصیلی دانش آموزان برای مدیران تشریح و جهت شروع برنامه انتخاب رشته دانش آموزان برنامه ریزی شد.