نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان بهاباد

برگزاری جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ، شورای اموزش وپرورش بهاباد باحضور امام جمعه، فرماندار ،رئیس آموزش وپرورش وسایر اعضاء در محل اداره تشکیل شد

پس از تلاوت کلام ا... مجید، عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ضمن خیر مقدم به حاضرین گزارشی از اجرای مصوبات جلسه قبل ارائه نمود .در ادامه ملاحسینی امام جمعه بهاباد در مورد ارتباط صحیح معلم وشاگرد احادیث وروایاتی بیان نمود

گلشن زاده معاون آموزشی  در مورد طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان سال اول راهنمایی ،قرائت خانه های دانش آموزی  ،طرح نخبه وساعی دانش آموزان پایه چهارم وپنجم ابتدایی وموفقیت دانش آموزان در مسابقات آزمایشگاهی در استان نکاتی بیان نمود

 تیموری معاون پرورشی با بر شمردن رتبه های دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری استان ازدرخشش آنان در مسابقات استان ابراز رضایت کرد وخواستار حمایت شورای آموزش وپرورش در تمامی زمینه های آموزشی وپرورشی شد

درپایان جلسه هدایی فرماندار ورئیس شورا ضمن تشکر از آموزش وپرورش به دلیل کسب رتبه های برتر دانش آموزان در  تمام زمینه ها ،اظهار امیدواری کرد که با تلاش وکوشش وبرنامه ریزی دقیق تمامی اعضاء بتوانیم آموزش وپرورش شهرستان را به جایگاه بسیار بالایی در سطح استان برسانیم.