نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد پروژه مهر 90

برگزاری جلسه ستاد پروژه مهر 90

در ابتدای این جلسه «گلشن زاده» دبیر ستاد پروژه مهر 90 ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از روند پیشرفت برنامه های پرژه مهر بیان نمود.

«گلشن زاده» در ادامه از زحمات مضاعف همکارانی که در جمع آوری وسایل اسقاطی مدارس نقش داشته اند تقدیر و تشکر نمود .

سپس «عبداله ئیان» رئیس آموزش و پرورش بهاباد ضمن تشکر از زحمات کلیه اعضاء جدیت بیشتر همکاران در پیگیری امور محوله و به روز شدن وظایف کمیته های مختلف را خواستار شد.

درادامه جلسه ضمن مرور وظایف کمیته های شش گانه مسئولین کمیته ها گزارشی از روند فعالیت های محوله ارائه دادند.