نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی پروژه مهر در مجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیر

برگزاری جلسه توجیهی پروژه مهر در مجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیر

در ابتدای این جلسه«تیموری»مدیرمجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیر ضمن خیرمقدم به همکاران مطالبی را در مورد برنامه های بازگشایی مدارس و پروژه مهر بیان نمود.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون بازدیداز مدارس، تهیه امکانات و وسایل کمک آموزشی مدارس، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی ، راه اندازی کارگاه و آزمایشگاه در مدارس، تفکیک مدارس مختلط، سوخت مورد نیاز مدارس و موارد دیگر تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد.