نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه در بهاباد

برگزاری جلسه توجیهی هدایت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه در بهاباد

با توجه به اهمیت انتخاب رشته تحصیلی وبنا به تصمیم کارگروه هدایت تحصیلی آموزش وپرورش ، جلسه ای با حضور کارشناسان محترم فنی ،حرفه ای وکارودانش اداره کل آموزش وپرورش استان یزد وبا حضور کلیه دانش آموزان اول متوسطه واولیاء آنان در محل مجتمع فرهنگی ملا عبدا... برگزار گردید .

دراین جلسه مهندس کار آموز با مهم خواندن انتخاب رشته تحصیلی وضرورت آگاهی دانش آموزان از رشته های نظری وفنی وحرفه ای وکارودانش ، یاد آور شدکه اولیاء در بحث هدایت تحصیلی استعداد وعلاقه دانش آموزان را مد نظر داشته ودر امر انتخاب رشته با مشاوران ودبیران صاحب نظر مشورت نمایند در پایان جلسه به سئوالات مطرح شده از طرف اولیا ودانش آموزان پاسخ داده شد