نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی برنامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش مبتنی بر زیرنظام‌های ششگانه در شهرستان بهاباد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد: این برنامه از این پس مبنای همه اقدامات و فعالیت های مدیریت آموزش و پرورش در شهرستان و مدارس خواهد بود.
جلسه توجیهی برنامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد و رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه توجیهی برنامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد و رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان   برگزار شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد  در ابتدای این جلسه با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ساحت های شش گانه ، یکی از اهداف اجرای این برنامه اجرائی را جلوگیری از موازی کاری و هدفمند کردن طرح ها و برنامه های مختلف در آموزش و پرورش دانست و بیان داشت : این برنامه از این پس مبنای همه اقدامات و فعالیت های مدیریت آموزش و پرورش در شهرستان و مدارس خواهد بود.

رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان نیز  با توجیه و تببین ابعاد و قسمت های مختلف این برنامه به برش های استانی و منطقه ای آن اشاره و از اجرائی شدن این برنامه از ابتدای سال تحصیلی 98-97 در استان خبر داد

"رضا داد افرین" تاکید کرد  برش منطقه ای این برنامه باید قبل از شروع سال تحصیلی جدید به همه مدارس ارسال شود تا مدیران مدارس برنامه سالانه خود را بر این اساس تنظیم نمایند .