نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی با حضور مدیر آموزش و پرورش این شهرستان بر گزار شد

در این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های مختلف حوزه سواد آموزی شامل شناسائی و جذب افراد بیسواد به ویژه افراد غیر بومی و مهاجر مقیم شهرستان ارائه و تصمیماتی در خصوص تعیین مکان مناسب جهت برگزاری کلاس ها ، اعمال سیاست های تشویقی جهت جذب افراد بیسواد و بررسی مسائل و مشکلات مربیان آموزش دهنده اتخاذ گردید.