نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه بارئیس مجمع امور صنفی وفروشندگان لوازم التحریر بهاباد

برگزاری جلسه بارئیس مجمع امور صنفی وفروشندگان لوازم التحریر بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ، با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش وپرورش استان مبنی بر ممنوعیت استفاده دانش آموزان از وسایل ولوازم التحریر دارای تصاویر مغایر با فرهنگ اسلامی جلسه ای به همین منظور با  فروشندگان لوازم اتحریر ورئیس مجمع امور صنفی در آموزش وپرورش  برگزار شددر این جلسه عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ضمن توجیه دستورالعمل مذکور از حاضرین خواست دراین رابطه با آموزش وپرورش همکاری داشته باشند در ادامه وارسته مسئول مجمع امور صنفی در مورد همکاری اصناف با آموزش وپرورش در تمامی زمینه ها قول مساعد داد