نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه پسرانه شاهد

برگزاری جلسه آموزش خانواده در آموزشگاه پسرانه شاهد

 

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ،جلسه انجمن خانواده تحت عنوان " نقش مشاور در مدارس ابتدایی"در آموزشگاه پسرانه شاهد  برگزار شد . در این جلسه فلاح  کارشناس مشاوره در مورد اهمیت مشاوره و نقش مشاور در مدرسه به عنوان ضرورت به جهت رسیدگی بهتر و بیشتر به دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی و ایجاد انگیزه برای آنان سخنانی بیان نمود. و ی در مورد تفاوت های فردی دانش آموزان وتوجه ویژه والدین به مسائل آنان در دوران ابتدایی  راهکارهای مناسبی  ارائه نمود