نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن نماز ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی درآموزشگاه دخترانه شاهد

برگزاری جشن نماز ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی درآموزشگاه دخترانه شاهد

سپاس بیکران خدای را که نعمت رازو نیازبا خودش رابه من ارزانی داشت .نماز خواندن را  در کنار مادربا چادر کوچک کودکی شروع کردم. همراه با مادررکوع وسجود را با هزاران شوق انجام می دادم .نمازهای دوران کودکیم را که به یاد می آورم ،با خودم می خندم چرا که هر کس در نماز صدایم می زد جواب می دادم .

امروز آموخته ام که در نماز فقط باخدا هستم آن هم خدای مهربان. هرکه می خواهد زنگ بزند وهر که می خواهدمرا صدایم کند،من در حال نمازم.

پس امروز ما دانش آموزان  به شکرانه ی نعمت های الهی، نمازخواندن وآداب صحیح آن را آموخته ایم وبا یاری آموزگار مهربان ودوستان خوبمان چشن پرشکوه نماز رابر پا کرده ایم و از خدا وندمی خواهیم که مارا از نمازگزاران واقعی قرار دهد.(انشاءالله)

جشن نماز ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی با حضور عبدالله ئیان رئیس اداره ، تیموری معاون پرورشی ،کارشناسان اداره،  آموزگاران واولیا ءدانش آموزان در آموزشگاه  دخترانه شاهد برگزار شد دراین مراسم عبداله ئیان در مورد اهمیت نماز مطالبی بیان نمود اجرای سرود نماز ،شعر ودکلمه  توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های این مراسم بود در پایان بعد از اقامه نماز حاضرین از نمایشگاه نقاشی نماز بازدید نمودند .