نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره مهارتی ،عملی در هنرستان الزهراء

برگزاری جشنواره مهارتی ،عملی در هنرستان الزهراء

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر وبه منظور تقویت روحیه همکاری بین هنرجویان جشنواره مهارتی ،عملی در زمینه استانداردهای آشپزی ،تصویر سازی ،پولک ومنجوق دوزی در هنرستان  دخترانه کاردانش  الزهراء برگزار شد .ملکپور معاون فرماندار ،عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ودیگر مسئولین وکارشناسان از آثار دانش آموزان بازدید نمودند .