نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مسائل و مشکلات مجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیر

بررسی مسائل و مشکلات مجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیر

در این جلسه که در محل بخشداری آسفیچ برگزارشد. « تیموری » رئیس مجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیر ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای انجام شده در سال تحصیلی 90-89 و برنامه های این مجتمع در سال تحصیلی جدید برخی از مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی مجتمع امیرکبیر را بیان نمود.  

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات مجتمع آموزشی و پرورشی امیرکبیرو ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع و حل مسائل، مسئولین بخش و اداره آموزش و پرورش شهرستان نسبت به پیگیری و رقع مشکلات این مجتمع قول مساعد دادند.