نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی مدارس بخش آسفیچ

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی مدارس بخش آسفیچ

دراین دیدار«عبداله ئیان» رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد ضمن عرض تبریک به مناسبت ارتقاء دهستان آسفیچ به بخش و انتصاب آقای جلیلی به عنوان اولین بخشدار، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مستمرمسئولین بخش درجهت رفع مشکلات آموزشی و پرورشی مدارس از این پس شاهد ارتقاء جایگاه آموزشی و پرورشی این بخش باشیم.

«عبداله ئیان» درادامه با اشاره به استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان این بخش و کسب رتبه های کشوری توسط آنان ، عدم فضاهای مناسب آموزشی ، وجود مدارس مختلط و کمبود امکانات کمک آموزشی را از مهمترین مشکلات مدارس این منطقه عنوان نمود.

«جلیلی» بخشدار آسفیچ نیزدر این دیداربا اشاره به بعد مسافت و پراکندگی روستاهای این بخش خواستارایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش آسفیچ شد.