نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنائی استان یزد از مرکز سنجش سلامت شهرستان بهاباد

بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنائی استان یزد از مرکز سنجش سلامت شهرستان بهاباد

«حیدرپور» مسئول توانبخشی و سنجش اداره آموزش و پرورش استثنائی استان یزد ضمن گفتگو با مسئول و اعضای مرکز سنجش سلامت جسمانی کودکان شهرستان از مراحل و نحوه سنجش سلامت جسمانی کودکان در این مرکز بازدید نمود.

لازم به ذکر است طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان آماده ورود به دبستان در شهرستان بهاباد از دوم لغایت سیزدهم مردادماه در پایگاه سنجش شهرستان در محل دبستان شهید بهابادی برگزار می گردد.