نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره آموزش نیروی انسانی،فناوری اطلاعات و طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان از واحدهای مربوطه در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد تعدادی از کارشناسان اداره آموزش نیروی انسانی ، فناوری و طرح و برنامه اداره کل اموزش و پرورش استان یزد از واحد ضمن خدمت و فناوری اطلاعات مدیریت آموزش و پرورش بهاباد بازدید نمودند

کارشناسان مذکور در این بازدید همچنین ضمن حضور در تعدادی از مدارس در جلسه ای با حضور مدیر آموزش و پرورش به بررسی مسائل و موارد این حوزه پرداختند