نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی از آموزش وپرورش بهاباد

بازدید نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی از آموزش وپرورش بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش بهاباد ، حجه الاسلام دخیل عباس زارع زاده نماینده مردم بهاباد در مجلس شورای اسلامی از آموزش وپرورش بازدید نمود در این بازدید ابتدا عبداله ئیان رئیس آموزش وپرورش ضمن خیر مقدم به ایشان وهیئت همراه گزارش کاملی از روند فعالیت های آموزش وپرورش در زمینه های آموزشی وپرورشی ارائه نمود ،وی در ادامه  چند مورد از مشکلات مهم آموزش وپرورش  از جمله عدم وجود  مدرسه استعدادهای درخشان در منطقه وکمبود بودجه برای ساخت  موزه علوم طبیعی را مطرح واز نماینده محترم خواست که در زمینه حل این مشکلات همکاری لازم را به عمل آورد پس از سخنان رئیس آموزش وپرورش، زارع زاده  نماینده  مردم در مجلس در توصیف دانش آموزان منطقه گفت بچه های بهابادی استعداد بالایی دارند منتهی باید سعی شود که از این استعدادها در منطقه استفاده شود ایشان در مورد همکاری با آموزش وپرورش گفت ما باید در تمامی زمینه ها تعامل داشته باشیم واز فکر وبینش درست دیگران حداکثر استفاده راببریم ،با نشستن وسکوت وقطع ارتباط ویا در چارچوب اداری خود را محدود کردن کاری درست نمی شود باید از منافع منطقه  با چنگ ودندان دفاع کنیم واگر منافع را ازدست دهیم مهاجرت زیاد می شود وکسانی که مهاجرت می کنند از زندگی ایده الی برخورد دارنیستند در ادامه از آموزش وپرورش به دلیل اینکه معلم بین مردم مقبولیت دارد خواست تا می تواند زمینه پرورش استعدادها را درمنطقه فراهم نماید واز مهاجرت نخبه ها به شهرهای دیگر جلوگیری کند وی در پایان برای پاسخگویی و رفع مشکلات مردم در هر زمانی اعلام آمادگی نمود