نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های انقلاب اسلامی در شهرستان بهاباد

در سفر معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان به شهرستان بهاباد انجام شد
همزمان با سفر معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان به شهرستان بهاباد نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در این شهرستان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با سفر معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان به شهرستان بهاباد نمایشگاه دستاوردهای  انقلاب اسلامی در شهرستان بهاباد افتتاح شد

" سرداری " در بازدید از غرفه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد  به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش و پرورش اشاره و برپائی این نمایشگاه را جهت آشنائی نسل جوان و دانش آموزان با این دستاوردها بسیار مناسب و مفید دانست