نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از موزه علوم طبیعی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان موزه علوم طبیعی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد را گنجینه ای بسیار غنی و ارزشمند برای محیط زیست استان دانست

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان موزه علوم طبیعی آموزش و پرورش بهاباد را گنجینه ای بسیار غنی و ارزشمند برای محیط زیست استان دانست

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد در سفر به شهرستان بهاباد از موزه علوم طبیعی آموزش و پرورش این شهرستان بازدید نمود.

خانم دکتر نیره پور ملائی در این بازدید که خانی زاده  فرماندار وحسن  رزاقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد نیز حضور داشتند ضمن تمجید از گونه های بی نظیر و کم نظیری که در این موزه به نمایش گذاشته شده است ، این موزه را گنجینه ای بسیار غنی و ارزشمند برای حوزه علوم طبیعی و محیط زیست دانست و بر حفظ و نگهداری این نمونه ها به صورت علمی و حرفه ای و کارشناسی شده تاکید نمود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آموزش و فرهنگ سازی در زمینه حفظ طبیعت و محیط زیست را وظیفه همه دستگاهها دانست و از آموزش و پرورش شهرستان بهاباد به خاطر تاسیس این موزه و اموزش عینی مباحث مریوط به طبیعت و محیط زیست به دانش آموزان تقدیر و تشکر نمود.