نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از خوابگاه های شبانه روزی شهرستان بهاباد

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از خوابگاه های شبانه روزی شهرستان بهاباد

«رحیمی نژاد» مدیرکل آموزش و پرورش استان پس از بازدید از قسمتهای مختلف این خوابگاه ها و دیدار چهره به چهره با مدیران، مسئولین خوابگاه ها و دانش آموزان در جریان تمامی مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی این مراکز قرارگرفت و نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مطرح شده قول مساعد داد.