نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سر زده مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد از برخی مدارس روستائی بخش آسفیج


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد عبداللهیان مدیر آموزش و پرورش صبح امروز ضمن حضور سرزده درمدارس شهید توکلی کمکوئیه ،شهید سیف الدینی سیمکوئیه ،بسیج ده جمال و تربیت آریج ضمن دیدار با فرهنگیان و دانش آموزان این مدارس در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد درهمه  کلاس های درس این مدارس حاضر و با دانش آموزان  گفتگو و مشکلات مدارس را از زبان دانش آموزان جویا شد

بازدید از تمامی مدارس شهری و روستائی و دیدار چهره به چهره با همه فرهنگیان و دانش آموزان از جمله برنامه های مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد می باشد که به صورت دوره ای صورت می گیرد.

آدرس کوتاه: