نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس و کارشناسان اداره آموزش و پرورش از اردوهای جهادی طرح هجرت

بازدید رئیس و کارشناسان اداره آموزش و پرورش از اردوهای جهادی طرح هجرت

«عبداله ئیان» رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد در جریان این بازدید با مثبت ارزیابی کردن فعالیتها و خدمات این طرح ها در مناطق محروم از دانش آموزان و شرکت کنندگان در این طرح خواست تا با استفاده کامل از فرصت بوجود آمده بر تجربه و دانش خود بیافزایند.

لازم به ذکر است طرح هجرت با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و حضور دانش آموزان در عرصه های جهادی از سوی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بسیج مستضعفین برنامه ریزی شده است.