نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید امام جمعه ،فرماندار ورئیس آموزش وپرورش از نمایشگاه در حریم ریحانه

بازدید امام جمعه ،فرماندار ورئیس آموزش وپرورش از نمایشگاه در حریم ریحانه

گزارش تصویری


بازدید امام جمعه، فرماندار، رئیس آموزش وپرورش  و برخی از مسئولین شهرستان از نمایشگاه "حریم ریحانه" در مدرسه راهنمایی دخترانه ریحانه بهاباد و روستای احمدآباد جلگه

 

نمایشگاه "حریم ریحانه" واقع در مدرسه راهنمایی دخترانه ریحانه بهاباد

 

 

 

نمایشگاه "حریم ریحانه" واقع در روستای احمدآباد جلگه