نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای آموزش و پرورش بهاباد در سال 1395 برگزار شد

شورای آموزش و پرورش بهاباد تشکیل جلسه داد
اولین جلسه شورای آموزش و پرورش بهاباد در سال 1395 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرور ش شهرستان بهاباد اولین جلسه شورای آموزش و پرورش این  شهرستان  در سال 95 با حضور اعضاء و ریاست عباس اقبال فرماندار بهاباد برگزار شد

در این جلسه که با موضوع هفته تکریم و بزرگداشت مقام معلم و نیز برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز در شهرستان بهاباد برگزار می شد  در خصوص این دو موضوع تصمیم گیری و برنامه ریزی شد