نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی واجدین شرایط وام مهر امام رضا (ع) و خرید کالا درشهریورماه 89 اعلام شد

اسامی واجدین شرایط وام مهر امام رضا (ع) و خرید کالا درشهریورماه 89 اعلام شد
اسامي واجدين شرايط دريافت وام مهر امام رضا در شهريور ماه 1389
1-محمدکارگر دهنودشتی  - شاغل
2-عباس رحماني دهنودشتي - شاغل
3-معصومه بيکي احمد آبادي - شاغل
4-صدیقه احمدی  -شاغل 
5-حسن تيموري پنجعلي -شاغل
6-فاطمه اميني محمد - شاغل
7-حسين اميري  - شاغل

********
8-عباس منصوري فر - بازنشسته
9-اشرف رفيعيان - بازنشسته
10-بتول گلشن زاده - بازنشسته

همکاران جهت تکمیل پرونده تا تاریخ 14/6/89 به کارشناسی تعاون و امور رفاهی مراجعه فرمایند.
مدارک مورد نیاز
کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده وضامن
مبلغ 100000 ریال وجه نقد جهت افتتاح حساب
پوشه وگیره
همکاران بازنشسته کپی فیش حقوق هم اضافه گردد

اسامی واجدین شرایط دریافت وام خرید کالاو جعاله در شهریور 89

1- عباس اسماعيلي حسين آبادي  20000000 ريال  خريد کالا 
2- ربابه اميني پور بهابادي  20000000 ريال  خريد کالا
3- قنبر تيموري آسفيجي  20000000 ريال خريد کالا
4- آزاده دهقاني  اشکذر  30000000 ريال  خريد کالا
5- حسين دهقان کريم آباد  14000000 ريال -جعاله
6- زهرا دهقان کريم آباد- 14000000 ريال -جعاله
7- محمد باقري (حسين) 50000000 ريال -جعاله

امور رفاهی آموزش و پرورش بهاباد