نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی امور اداری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد


به گزارش " روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد " به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد واحد های امور اداری آموزش و پرورش مناطق و شهرستان های استان یزد ، اسلامی معاون  امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان  و جمعی از کارشناسان این واحد با حضور در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد به بررسی و ارزیابی امور اداری این مدیریت پرداختند.

به گفته اسلامی معاون  امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان ،امور اداری قلب تپنده ادارات آموزش و پرورش بوده و این بازدیدها در راستای رفع نواقص و اشکالات احتمالی و خدمت رسانی بهتر به فرهنگیان محترم می باشد.